Försäljning/Uthyrning

Vi har försäljning av:
Cisterner
Diesel
Eldningsolja
Ved
Grus
Sand
Kullersten
Singel
Avloppssystem
Harpad matjord
vägtrummor mm
            

Vi har uthyrning av:
Lösflak
Containrar
Sandfickor
Cisterner
Tjältiningsmattor

Kontakta oss

CV Entreprenad AB
Brandshultsvägen 11
313 92, Oskarsström

Sanna: 070 - 976 45 47
Martina: 070 - 976 45 41

Cisternbesiktning:
Ronny: 070 - 976 45 40

E-post: info@cisternvard.se

Kontaktformulär