Vi kan hjälpa dig med bland annat:

 • Kranbilar - alla typer av lyft
 • Transporter/grustransporter
 • Grävmaskiner
 • Skogsvägar
 • Dikning, skogsdikning
 • Markberedning
 • Avloppsanläggningar
 • Paddock
 • Gårdsplaner
 • Trädgårdar
 • Dränering
 • Husgrunder
 • Dagvatten
 • Buskröjning
 • Hammare
 • Nedplockning besvärliga, stora träd
 • Uthyrning sandfickor
 • Containrar
 • Lösflak
 • Grus, singel, kullersten, matjord
 • Cisternbesiktning
 • Nedskärning
 • Oljesanering

Kontakta oss

CV Entreprenad AB
Kullarp 132
313 93 Slättåkra

Martina: 070 - 976 45 41
martina@cventreprenad.se

Sanna: 070 - 976 45 47
sanna@completthalsa.se

Fakturaadress:
faktura@cventreprenad.se

Cisternbesiktning:
Ronny: 070 - 976 45 40