Cisternbesiktning

Gällande cisterner: Ronny 070-976 45 40

Vi utför besiktning och tankrengörning av olje-, bensin- och dieselcisterner. Vi utför även revisions-, tillverknings-, och installationskontroller av cisterner.

Vi är ackrediterad av Swedac för besiktning av cisterner.

Vi når upp till 22 meter med slangen.

Manlucka till en Getinge betong cistern.

Rengörning och besiktning av en dieselcistern.