Ditt kompletta entreprenadföretag!

Dränering, husgrund, avlopp, gårdsplan, väg, dike, skog mm mm mm - Vi löser det!

Isodrän.
I detta fallet gick socklen på huset djupt och isodränet sätts därefter.

Isodrän.
I detta fallet saknades sockel helt på huset på vissa ställen.

Thermisol Dränisol. Även in under utbyggnaden.

Hög skyddsnivå. Ekotreat fällningsenhet inne i huset och ute gjordes en tät markbädd.

Tät markbädd - uppsamlingsrören på makadambädd.

Tät markbädd - luftningsrör från både uppsamlingsrören och infiltrationsrören.

Makadambädd för husgrund.

Arkivbild - Ew160b plöjer kabel.

EW160c lägger matjord i rabatter.

Neuson 8 ton. Grävt upp ca 90 kbm sten ur en trädgård.

Här har vi grävt schakt för rören mellan pumpbrunnen, reaktorerna och det nybyggda reningsverket i Hylte. Pumpbrunnen har en diameter på tre meter och den sattes på sex meters djup.

EW160b med hydraulhammare. Vi knackar även sten i skogsvägar.

Neuson minigrävare.

Wacker Neuson WL37. Smidigt liten lastmaskin som lyfter ca 2 ton.

Kontakta oss

CV Entreprenad AB
Kullarp 132
313 93 Slättåkra

Martina: 070 - 976 45 41
martina@cventreprenad.se

Sanna: 070 - 976 45 47
sanna@completthalsa.se

Fakturaadress:
faktura@cventreprenad.se

Cisternbesiktning:
Ronny: 070 - 976 45 40