Försäljning

Uthyrning

Vi har försäljning av:
Cisterner
Diesel/Eldningsolja/ved
Grusmaterial
Avloppssystem
Harpad matjord
Rörmaterial, vägtrummor mm

Vi har uthyrning av:
Lösflak
Containrar
Sandfickor
Cisterner
Tjältiningsmattor

Kontakta oss

CV Entreprenad AB
Kullarp 132
313 93 Slättåkra

Martina: 070 - 976 45 41
martina@cventreprenad.se

Sanna: 070 - 976 45 47
sanna@completthalsa.se

Fakturaadress:
faktura@cventreprenad.se

Cisternbesiktning:
Ronny: 070 - 976 45 40